föstudagur, apríl 02, 2010

fimmtudagur, desember 31, 2009

þriðjudagur, desember 15, 2009

Hvað er sjávarútvegur?

  • Auðlindin – umhverfi og stofnar (haffræði, sjávarlíffræði, fiskifræði, stofnstærðarfræði)
  • Nytjarnar – veiðar og fiskeldi (veiðitækni, skipatækni, fiskeldi, stjórnkerfi fiskveiða)
  • Framleiðslan – vinnsla sjávarafurða (vinnslutækni, örverufræði, matvælafræði, efnafræði)
  • Salan – markaðir, rekstur (rekstur, hagfræði, fjármál, markaðsfræði, stjórnun)
Sjávarútvegurinn er í raun allt frá umhverfi auðlindarinnar, þ.e. hafinu til þess að afurðin er komin á disk neytenda á innlendum eða alþjóðlegum mörkuðum. Sjávarútvegur er því mjög fjölbreyttur og rúmar mörg sérfræðisvið.

Íslenskt atvinnulíf hefur tekið miklum stakkaskiptum á síðari árum. Helsta breytingin, auk tækninýjunga, er vaxandi alþjóðavæðing viðskiptalífsins. Alþjóðaviðskipti hafa aukist, fjármálamarkaðir hafa opnast og íslensk fyrirtæki hafa sótt á erlenda markaði. Þó athyglin hafi einkum beinst að bönkum og tæknifyrirtæknum á síðustu árum voru það í raun sjávarútvegsfyrirtæki sem hófu þessa byltingu.

Íslenskur sjávarútvegur hefur verið alþjóðlegur allt frá 15. öld og hefur verið okkar mikilvægasti atvinnuvegur allt fram til okkar daga. Þó sjávarútvegur hafi fallið í skuggann af ýmsum öðrum greinum í íslensku þjóðlífi á síðustu árum hefur hann þróast mjög hratt. Nýjasta tækni sem oft er hönnuð og smíðuð hér á landi er notuð á flestum stigum sjávarútvegsins. Íslenskar sjávarafurðir hafa einnig orð á sér erlendis fyrir að vera gæðavara og þess vegna seljast þær oft á hærra verði en vörur keppinautanna. Til að halda þessari stöðu þarf sjávarútvegurinn að viðhalda stöðugri framþróun og háu menntunarstigi.

mánudagur, desember 07, 2009

Hvers vegna ekki að spila golf í Frakklandi?

Ég held að ég hafi fundið ástæður þess að vert sé að íhuga þennan mögumleika, sbr. þetta hér!

miðvikudagur, nóvember 11, 2009

Icesave

Icesave var spariþjónusta í eigu Landsbankans sem starfaði á Bretlandi og Hollandi. Fyrirtækið var í starfsemi frá 2006 til 2008, og hrundi með efnahagskreppunni árið 2008 þegar Landsbanki hrundi líka. Spariþjónustan hefur valdið deilu á milli Íslands og Bretlands og Hollands. Um það bil 400.000 manns á Englandi og Hollandi gat ekki fengið aðgang að reikningi sínum í 6–8 vikur.

Icesave-reikningar voru reikningar hjá Landsbankanum í London og Amsterdam.

Þeir sem voru stjórnendur í Landsbankanum á tímabilinu þegar Icesave varð að veruleika, voru þau: Sigurjón Þ. Árnason, Halldór Kristjánsson, Björgólfur Guðmundsson, Kjartan Gunnarsson og Þór Kristjánsson. Einnig Þorgeir Baldursson, forstjóri Odda og einn af eigendum Þórsmarkar ehf (sem er eigandi Árvaks sem gefur út Morgunblaðið) [1] og Svafa Grönfeldt, rektor Háskólans í Reykjavík. Guðbjartur Hannesson, formaður fjárlaganefndar, hélt því fram í Fréttablaðinu þann 21. ágúst 2009 að ríkið ætti að láta stjórnendur sæta ábyrgð og krefja þá til að borga upp í Icesave skuldirnar úr eigin vasa.

Fréttablaðið sagði frá því þann 11. október 2006 að Landsbankinn hefði deginum áður kynnt, það sem þeir kölluðu, nýja innlánsvöru í Bretlandi. Um væri að ræða sérsniðna sparnaðarleið ætlaða breskum almenningi sem eingöngu væri aðgengilegur á netinu. Lágmarksinnistæða á Icesave-reikningi var 250 pund og hámarksinnistæða ein miljón pund. Sigurjón Þ. Árnason, þáverandi bankastjóri Landsbankans, sagði við þetta tækifæri að þetta væri liður í því markmiði bankans að breyta samsetningu heildarfjármögnunar bankans og auka vægi innlána þar. Hann bætti svo við:

Það sem er sérstakt við Icesave er að við lofum föstum lágmarksviðmiðunum allt til ársins 2009 miðað við ákveðna grunnvexti sem breski seðlabankinn ákvarðar og verðu þar að auki í hærri enda þeirra vaxta sem er verið að bjóða hér.
Landsbankinn hafði þá verið á breska innlánsmarkaðnum í þrjú ár og heildarinnlán þar námu um 200 milljörðum króna, bæði frá einstaklingum og fyrirtækjum.

Í byrjun júli 2008 spáði Bert Heemskerk, bankastjóri Rabobank, eins stærsta banka í Hollandi, því að Landsbankinn færi á hausinn og að þeir Hollendingar sem lagt höfðu peninga sína inn Icesave-reikning bankans myndu líklega aldrei sjá þá aftur. Þessi orð lét hann falla í umræðuþætti í ríkissjónvarpi Hollands. Hann líkti Landsbankanum við tyrkneska banka, sem njóta ekki trausts í Hollandi. Þann 8. júlí sagðist Sigurjón Þ. Árnason, þáverandi bankastjóri Landsbankans, ekki skilja hvað Heemskerk gengi til með orðum sínum. Pláss væri fyrir alla á markaðnum. Hann teldi þó að Heemskerk væri að tala um litlu bankana sem hefðu að undanförnu komið sterkir inn á innlánamarkaðinn í Hollandi og ógnuðu ef til vill stöðu Rabobank. Heemskerk var harðlega gagnrýndur fyrir orð sín heima fyrir og sögðu sérfræðingar að hann væri hræddur við þá samkeppni sem framundan væri á markaði.

Vanhugsuð stefnuskrá Samfylkingarinnar

Eygló Harðardóttir, alþingismaður, kom inn á mjög athyglisverða staðreynd á þingi í dag um viðurkenningu Samfylkingarinnar á vanhugsaðri kosningastefnuskrá fylkingarinnar. Hún sagði m.a.:

„Það er búið að vera mjög áhugavert að fylgjast með umræðunni hérna þar sem hrunaflokkarnir virðast kallast á og kalla hvor annan lýðskrumara.

Hins vegar er það þannig að þó að Samfylkingin vilji ekki kannast við veru sína í ríkisstjórn síðustu 2–3 árin vona ég svo sannarlega að hún kannist við kosningastefnuskrána sína frá því í vor, það er nú aðeins styttra síðan. Í henni var megináherslan á hina svokölluðu velferðarbrú og það átti fyrst og fremst að létta greiðslubyrði heimilanna tímabundið. Þetta átti að gera með hækkun vaxtabóta, lengingu lána og sambærilegum úrræðum, og þau heimili sem ættu í mestum vanda ættu að geta fengið greiðsluaðlögun auk þess sem vinna ætti að eðlilegri verðmyndun á fasteignamarkaði.

Við framsóknarmenn, eins og fólk hefur kannski tekið eftir, töldum þessar tillögur alls ekki ganga nógu langt og höfum þrisvar sinnum lagt fram tillögur um varanlega niðurfærslu á höfuðstól lána og án þess að hafa fengið neinar sérstakar undirtektir frá Samfylkingunni varðandi það — þar til núna um helgina. Þá tók Kristrún Heimisdóttir, tímabundinn aðstoðarmaður félagsmálaráðherra um skuldavanda heimilanna, sig til og sagði í Silfri Egils að hún væri þeirrar skoðunar að kosningastefnuskrá Samfylkingarinnar hvað varðar skuldir heimilanna hefði verið vanhugsuð og þess vegna væri algjörlega nauðsynlegt að fara í nýjar aðgerðir. Hún kom að þessu máli í byrjun ágúst og hefur verið þeirra skoðunar allan tímann að það væri algjörlega nauðsynlegt að fara í afskriftir eins og hægt væri að gera.
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur líka sagt að það væri svigrúm til afskrifta á skuldum heimilanna upp á allt að 600 milljarða kr., það þurfi að gera og að ekki sé hægt að túlka greiðslujöfnun sem skuldaleiðréttingu eða -niðurfærslu þó að það gæti hins vegar hugsast að einstaka heimili fengju einhverja niðurfærslu eftir 20–40 ár.

Því vil ég spyrja þingflokksformann Samfylkingarinnar hvort hann sé sammála aðstoðarmanni félagsmálaráðherra um að kosningastefnuskrá Samfylkingarinnar hafi verið vanhugsuð hvað varðar skuldir heimilanna og einnig hvort og þá hvernig ætlunin sé að afskrifa þessa 600 milljarða kr. sem bankakerfið hefur metið nauðsynlegt að afskrifa af heimilum landsins.“

miðvikudagur, október 21, 2009

fimmtudagur, október 15, 2009

miðvikudagur, september 23, 2009

fimmtudagur, september 10, 2009

Japanar vildu kaupa banka og byggja gufuaflsver

Árni Mathiesen, fyrrverandi fjármálaráðherra, minnist þess að hafa átt fund með auðugum Japönum seint í desember síðastliðnum en þeir vildu kaupa hér banka og byggja gufuaflsver.


Málið var óafgreitt við stjórnarskiptin í byrjun febrúar og virðist hafa dagað uppi. Steingrímur J. Sigfússon, kannast ekki við erindið en er nú að afla sér upplýsinga um það.


Japanarnir sem um ræðir eru fremstir á heimsvísu í framleiðslu vélbúnaðar fyrir jarðvarmaorkuver. Fram kom í fréttum Sjónvarps í gær að þeir komu til landsins í nóvember á síðasta ári ásamt bandarískum félögum sínum og vildu kaupa af banka sem var hruninn, endurfjármagna hann og reisa gufuaflsver hér á landi í framhaldinu. Nöfn þessara manna fást ekki gefin upp. Ragnar Önundarson, viðskiptafræðingur sem aðstoðaði mennina hér á landi, segist hafa farið með þá á fund þáverandi fjármálaráðherra og þeir hafi lagt fram bréf um erindi sitt en engar undirtektir fengið ennþá 9 mánuðum seinna. Japanar séu kurteisasta þjóð í heimi og kunni illa því sinnuleysi sem þeim hafi verið sýnt. Árni Mathiesen var fjármálaráðherra á þessum tíma.


Hann sagðist í samtali við fréttastofu minnast þess að hafa átt fund með þessum mönum undir lok desembermánaðar og þeir lýst miklum áhuga eins og Ragnar talar um. Árni bendir á að það er ákveðið ferli sem fer í gang þegar ríkið selur sínar eignir og á þessum tíma var óljóst hvort Japanarnir væru áhugasamir um að fara út í slíkt ferli. Það flækti svo málið að eftir áramótin áttu formenn beggja stjórnarflokkanna við erfið veikindi að stríða. Þegar stjórnarskipti urðu í landinu í febrúar var enn verið að meta hvernig nálgast skyldi málið. Það var þar af leiðandi óafgreitt þegar ríkisstjórnarskiptin urðu.


Steingrímur J. Sigfússon, sagðist í gær ekki kannast við málið þegar fréttastofa hafði samband við hann. Það hafi mögulega dottið milli skips og bryggju í ráðuneytinu þar sem bæði hafi verið skipt um ráðherra og ráðuneytisstjóra frá því að fyrirspurnin var fyrst lögð fram.


Ragnar Önundarson segir beiðni Japanana hafa verið ítrekaða nokkrum sinnum en Steingrímur virðist ekki hafa fengið slíka ítrekun eða upplýsingar um málið beint til sín.


Í fjármálaráðuneytinu fengust í dag þær upplýsingar að verið sé að kanna málið og að fjármálaráðherra vilji gjarnan svara erindi mannanna þegar hann hafi kynnt sér það.

sunnudagur, ágúst 23, 2009

miðvikudagur, ágúst 12, 2009

fimmtudagur, júlí 23, 2009

þriðjudagur, júní 23, 2009